Maria Dufva utbildar barn och vuxna om vad barn möter och kan utsättas för på nätet.

Foto: Pernilla Pettersson

Maria Dufva har arbetat som kriminolog och medlare vid brott sedan 13 år. För närvarande arbetar hon i samarbete med polisen och företräder brottsutsatta barn på ”Stödcentrum unga brottsutsatta” i Värmdö kommun.

Utsattheten för barn förändrades för några år sedan, då barnen började leva sina liv allt mer uppkopplade mot chattar och sociala medier. Därför fokuserar Maria på att förekomma brotten på nätet genom att utbilda barnen i deras liv på nätet vad det gäller risker och hur de kan skydda sig. Föreläsningarna riktar sig till barn från årskurs tre och uppåt. Barnens egna berättelser och erfarenheter från samtal i föreläsningarna för hon även vidare till vuxenvärlden i föreläsningar som riktar sig till skolpersonal, föräldrar och anhöriga.

Maria Dufva är ofta inbjuden att kommentera aktuella händelser som rör barns säkerhet på nätet i olika medier så som TV4 Nyhetsmorgon.