Maria hjälper barn och unga att inte fara illa på nätet

I takt med att barn för några år sedan började leva sina liv allt mer uppkopplade mot chattar och sociala medier förändrades utsattheten för barn.

"Medan vi vuxna har vant oss vid att använda Facebook och Instagram, har barnen passerat 5, 6 eller 7 olika spel och appar. Barn är nyfikna och vill hela tiden upptäcka nya saker som verkar kul och det kommer nya mötesplatser för barnen på nätet hela tiden. Här sker tyvärr olika brott, till exempel sexualbrott, dygnets alla timmar. Enligt en rapport från 2014 hade var annan 15-årig flicka i Sverige har blivit kontaktad i sexuellt syfte på nätet, säger Maria Dufva."

Marias fokus med föreläsningarna är att förekomma brottsutsatthet genom att utbilda barn och vuxna om deras liv på nätet vad det gäller risker och hur de kan skydda sig. Maria håller idag föreläsningar för barn från årskurs tre där hon pratar med barn om hur de lever sina liv på nätet. Barnens och ungdomarnas egna ord och erfarenheter för hon sedan vidare till vuxenvärlden i föreläsningar som som riktar sig till skolpersonal, föräldrar och anhöriga. Föreläsningarna bygger även på polisanmälningar, stämningsansökningar och domar.

"De allra flesta föräldrar är väldigt intresserade av sina barn, men på nätet lever de ändå oftast föräldrafritt. Vi lämnar inte våra barn ensamma på en nattklubb eller en finlandskryssning. Men varje dygn lämnas tusentals barn ensamma i olika chatt-rum på nätet med samma klientel som finns i baren, säger Maria Dufva."

Det är avgörande att vuxna känner till hur nätet ser ut för barn och unga idag för att kunna prata om risker och sänka tröskeln till om barnet vill flagga för något som har hänt. Den dagliga frågan om hur var det i skolan är minst lika relevant vad det gäller deras liv på nätet. Fråga om vad de har gjort, dela upplevelser, prata om nyheter på området – visa att du är intresserad och sunt nyfiken.

"Hur ska vi vuxna kunna prata med barnen och skydda dem från något vi själva inte känner till? Som föräldrar bör vi vara en del av våra barns liv där de är, även livet de lever på nätet, som är minst lika stor del av barnens liv som det vi brukar kalla det "riktiga" livet, säger Maria Dufva. Målet med mina föreläsningar är att hjälpa barnen att varken utsättas för eller begå brott på nätet så att livet där blir just så härligt och roligt som det ska och kan vara."

Foto: Pernilla Pettersson